logo
Writer's Workshop


What do you want to be when you grow up?

What are the things you would like to do, goals you would like to achieve?

How do you think you can make the world a better place for all of us?

When I grow up, I want to be....

 

Is This Entry Abusive?

Damom from Burundi
School: CMdvShWQdTyqo
  Report Abusive
Explanation: Ting tager tid derfor er det aoublst imponerende at Samsf8 er ne5et se5 langt som vedvarende energi-f8 som f8en nu er.Men det er se5 ogse5 frustrerende, at kendskabet til Samsf8 som vedvarende energi-f8 tilsyneladende er stf8rre i udlandet end herhjemme. Hvor meget kan man le6se i de landsde6kkende aviser om energi-eventyret? Man me5 ty til Samsf8 Posten, som vi godt nok er en del ogse5 fritidssamsinger der le6ser, men alligevel!Sf8rens TV-udsendelse for 1-2 e5r siden gav sikkert pote, ligesom hans foredrag rundt i landet gf8r. Senest hf8rte jeg ham i vor lokale seniorhf8jskole (Munkebo Seniorhf8jskole) med et be5de spe6ndende og vittigt foredrag om Ildsje6le Det bedste til nu i dette eftere5rssemester, men pe5 spf8rgsme5let fra salen: om Samsf8 se5 var blevet et rigere og bedre samfund at leve i, kom der ingen kommetarer. Det er jo rigtigt som Holger d8ster Mortensen tilkendegiver: Samsf8 er pe5 vej nedad i den negative spiral. Befolkningstallet er faldet drastisk i de senere e5r. Butiksdf8d. Forfaldne huse, der for et par hundrede kroner kunne fe5 en gang kalk og tje6re hvis ejerne/lejerne gad! Osv.jeg har kun kendskab til en dansk mindre f8, der har kunnet vende udviklingen. Strynf8 her er befolkningstallet fordoblet indenfor de senere e5t til 200. Der er skole pe5 den lille f8 med mange bf8rn og over 20 foreninger. Hvad kan de pe5 Strynf8, som andre ikke kan?. De har bd times fe6rgeoverfart til fastlandet Rudkf8bing, men det er ne6ppe her at arbejdspladserne he6nger pe5 tre6erne .Se5 alt i alt den positive energi-f8 spiral skal te6nkes ind i en stf8rre kontext. Nemt sagt men nok sve6rt (le6s: udfordrende) at gennemff8re.
About Me:     Ting tager tid derfor er det aoublst imponerende at Samsf8 er ne5et se5 langt som vedvarende energi-f8 som f8en nu er.Men det er se5 ogse5 frustrerende, at kendskabet til Samsf8 som vedvarende energi-f8 tilsyneladende er stf8rre i udlandet end herhjemme.

Please type the security code shown in the image above:

Submit Your Answers   See Previous Batch   
Privacy Policy & Terms of Use    About Us   Contact Us   Advertise   Feedback   FAQ